Học đan len cơ bản: Cách đan hạt gạo

Kiểu đan này rất dễ thực hiện, nhất là đối với các bạn mới học đan. Việc học từ các kiểu đơn giản sẽ giúp bạn dễ thành công và có động lực để làm các sản phầm tiếp theo. Dưới đây là kiểu đan len đầu tiên mẹ Mint hướng dẫn mọi người nhé. […]